Zadzwoń do nas: +48 15 864 23 79 Zapytania ofertowe prosimy kierować na adres e-mail: oferty@balkar.pl

Pasma świetlne BAL UNILIGHT 2000 z klapami dymowymi

W czasach, w których tak wiele mówi się o oszczędzaniu energii, wykorzystanie światła dziennego to jedna z najbardziej racjonalnych decyzji, jaką mogą podjąć przedsiębiorcy dążący do optymalizacji kosztów. Innym znakiem naszych czasów jest dążenie do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa pożarowego, co jest zresztą precyzyjnie regulowane przez zaostrzające się przepisy. Czy można połączyć te dwa współczesne trendy? Można! Naszą odpowiedzią są nowoczesne pasma świetlne BAL UNILIGHT 2000, które dzięki wyposażeniu w systemy klap dymowych umożliwiają oddymianie w razie pożaru i naturalną wentylację obiektów.

pasma swietlne

Pasma świetlne dachowe- naturalne światło w cenie!

Znany i ceniony przez wielu klientów system pasm świetlnych BAL UNILIGHT jest przeznaczony do doświetlania światłem naturalnym dużych obiektów: hal produkcyjnych, magazynów, budynków przemysłowych i handlowych. Dzięki zintegrowaniu go z systemami klap dymowych udało nam się stworzyć rozwiązanie kompleksowe i innowacyjne, którym odpowiadamy na wymagania współczesnego rynku, dążącego do optymalizacji kosztów bez ustępstw na rzecz bezpieczeństwa pożarowego.

pasma swietlne

Klapy dymowe – bezpieczni ludzie, bezpieczne mienie

Zaprojektowana przez nas klapa dymowa BAL UNILIGHT 2000/D z mechanizmem pneumatycznym jest przeznaczona do odprowadzania gorących gazów wydzielanych podczas pożaru w jego stadium rozwojowym.

Dlaczego to takie ważne? Bo skuteczne odprowadzenie dymu i gorących gazów nie tylko chroni ludzi przed ich szkodliwym działaniem. To także poprawa widoczności, dzięki czemu łatwiej dotrzeć do urządzeń gaśniczych czy znaleźć wyjście z obiektu. Klapy dymowe przyczyniają się ponadto do obniżenia temperatury pod dachem i opóźniają rozprzestrzenianie się pożaru. Obok znacznego podniesienia bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie, zastosowanie takiego rozwiązania pozwala też zmniejszyć szkody pożarowe w budynku oraz zredukować straty finansowe.

Klapy dymowe w pasmach świetlnych – jak to działa?

Dachowe pasma świetlne BAL UNILIGHT 2000 dzięki doświetlaniu obiektów pozwalają na znaczne obniżenie kosztów energii elektrycznej, które stosowane jest powszechnie w obiektach wielkokubaturowych. Oferujemy modułowe, elastyczne systemy montażu, dzięki czemu możliwe jest dowolne usytuowanie pasm świetlnych (np. wzdłuż kalenicy, symetrycznie po obu jej stronach, prostopadle do kalenicy). W zależności od powierzchni dachu, pasma mogą mieć szerokości od 1,2 m do nawet 6 metrów.

Innowacyjnym rozwiązaniem jest zastosowanie w pasmach świetlnych klap dymowych, co jest możliwe dzięki opracowaniu nowego kształtu profila do wykonania podkonstrukcji klapy zamontowanej w paśmie świetlnym. Wykonana jest z niego rama główna klapy przewietrzająco-oddymiającej. Dzięki temu można zamontować podwójne uszczelnienie: jedno na wewnętrznej stronie podkonstrukcji zamontowanej w paśmie, drugie na zewnętrznej stronie ramy głównej klapy. Dzięki temu do otworu klapy nie dostaje się woda, zimne powietrze ani kurz.

pasma swietlne

Jak działają klapy dymowe w pasmach świetlnych?

W przypadku pożaru klapy dymowe otwierają się, dzięki czemu dym wydostaje się na zewnątrz. Stosujemy nowoczesny mechanizm otwierający firmy K + G Pneumatic – to właśnie jego działanie powoduje przejście klapy do pozycji pożarowej otwartej. Dodatkowo, aby zwiększyć powierzchnię czynną klapy dymowej, opracowaliśmy nowy typ kształtu owiewki.

Ważnym elementem projektowanych pasm świetlnych z klapami dymowymi jest urządzenie wyzwalające, które po otrzymaniu sygnału od systemu detekcji lub czujnika temperatury uruchamia mechanizm napędzający. Są to siłowniki pneumatyczne, które otwierają klapy dzięki wykorzystaniu nabojów gazowych z dwutlenkiem węgla. W przypadku pożaru mechanizm uruchamia się ręcznie (naciśnięcie przycisku alarmowego) lub automatycznie (wyzwalacz termiczny, czujki dymowe, system alarmowania pożarowego).

Oferujemy również klapy dwufunkcyjne (przewietrzające i dymowe), które są przeznaczone do odprowadzania dymu i ciepła, a zarazem przystosowane do stosowania w wentylacji ogólnej (codziennej). W przypadku zastosowania klap w wersji dymowej, wyposażone są one w siłowniki pneumatyczne, które umożliwiają otwarcie klapy do 165°. Takiego wymogu nie ma przy klapach przewietrzających, sterowanych elektrycznie.

Zgodnie z przepisami

Przepisy przeciwpożarowe bardzo precyzyjnie określają zasady rozmieszczenia klap dymowych na dachach płaskich. Montaż klap dymowych w pasmach świetlnych musi być poprzedzony szeregiem niezbędnych obliczeń, uwzględniających takie dane, jak powierzchnia geometryczna otworu w klapie i współczynnik kształtu, działanie pod obciążeniem (np. śniegu), obciążenie wiatrem. Ważne jest też zachowanie jak największego procentowo doświetlenia przy zapewnieniu określonego przepisami oddymienia.

Same klapy dymowe muszą też sprostać surowym wymogom, takim jak odporność na wysoką temperaturę, działanie pod wpływem obciążenia itd.

Nasza firma wykonuje wszystkie niezbędne obliczenia, dopasowując rozwiązania do specyfiki danego obiektu. Posiadamy ponadto pełną dokumentację, potwierdzającą skuteczność stosowanych przez nas rozwiązań. Oferowane przez nas klapy dymowe BAL UNILIGHT 2000/D są zgodne z normą PN-EN 12101-2: 2003 („Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 2: Wymagania techniczne dotyczące klap dymowych”). Posiadają ponadto „Certyfikat stałości właściwości użytkowych 1396-CPR-0108”.

Formularz kontaktowy

Uzupełnij
Podaj prawidłowy adres
Uzupełnij
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

Dane kontaktowe

BALKAR Technology Sp. z o.o.
Ul. Towarowa 36
28-200 Staszów, POLSKA

 

Tel. +48 15 864 23 79
Faks: +48 15 864 23 79 wew.21

e-mail: biuro@balkar.pl
e-mail: oferty@balkar.pl

Szybki kontakt

© Copyright© BALKAR Technology Sp. z o.o. 2024
Wdrożenie: Solmedia.pl