Na podstawie:

  •     Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018, poz.1000),
  •     Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest:

BALKAR Technology Sp. z o.o.
ul. Towarowa 36,
28-200 Staszów


Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w następujących celach:

  •     wykonywania działalności w zakresie dostawy i montażu systemów dachów płaskich, odwodnień dachowych, ścian osłonowych hal w systemie lekkiej zabudowy, modułów naświetlających, obróbek blacharskich oraz konstrukcji stalowych,
  •     marketingu produktów i usług BALKAR Technology Sp. z o.o. i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
  •     zatrudnienia w BALKAR Technology Sp. z o.o.- świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych,
  •     wystawienia faktur, rachunków i prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
  •     prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa.

Podanie BALKAR Technology Sp. z o.o. danych osobowych jest dobrowolne i przysługuje prawo do sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz zażądania ich kopii.

Unia Europejska