Dotacje Unijne

Tytuł projektu: Rozwój Spółki poprzez rozszerzenie oferty o nowe produkty – klapy dymowe, kasety elewacyjne, kształtowe obróbki blacharskie i inne detale metalowe w oparciu o wdrożenie nowej technologii produkcji wyrobów

Firma Balkar Technology Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 13.10.2017 roku została podpisana z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego umowa o dofinansowanie projektu pn."Rozwój Spółki poprzez rozszerzenie oferty o nowe produkty - klapy dymowe, kasety elewacyjne, kształtowe obróbki blacharskie i inne detale metalowe w oparciu o wdrożenie nowej technologii produkcji wyrobów" o numerze  RPSW.02.05.00-26-0621/16-00 współfinansowanego z Eurpejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.5 "Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP" Osi 2 "Konkurencyjna gospodarka" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

Unia Europejska