Tytuł projektu: Rozwój Spółki poprzez rozszerzenie oferty o nowe produkty – klapy dymowe, kasety elewacyjne, kształtowe obróbki blacharskie i inne detale metalowe w oparciu o wdrożenie nowej technologii produkcji wyrobów

Firma Balkar Technology Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 13.10.2017 roku została podpisana z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego umowa o dofinansowanie projektu pn."Rozwój Spółki poprzez rozszerzenie oferty o nowe produkty - klapy dymowe, kasety elewacyjne, kształtowe obróbki blacharskie i inne detale metalowe w oparciu o wdrożenie nowej technologii produkcji wyrobów" o numerze  RPSW.02.05.00-26-0621/16-00 współfinansowanego z Eurpejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.5 "Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP" Osi 2 "Konkurencyjna gospodarka" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 
 

Całkowitą wartość projektu wynosi: 1 519 797,84 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi: 834 035,40 PLN

Przedmiotem projektu jest zakup środków trwałych w postaci 2 maszyn do obróbki blach i produkcji detali: prasy krawędziowej i hydraulicznej oraz wykrawarki rewolwerowej sterowanych CNC.
W wyniku realizacji projektu wdrożona zostanie innowacyjność procesowa i produktowa obejmująca nowoczesny proces produkcji elementów metalowych składających się na nowy produkt w postaci klap dymowych, kaset elewacyjnych oraz kształtowych obróbek blacharskich.

W wyniku realizacji projektu planowane są do osiągnięcia m.in. następujące rezultaty:
- wprowadzenie innowacji, w tym innowacji produktowej oraz innowacji procesowej;    
- wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie.

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

www.rpo-swietokrzyskie.pl

Unia Europejska